Happyzen farm có các căn nhà từ Happy house 3 đến Happy house 9 để khách có thể ở lại thiền hay nghỉ dưỡng, hay điều trị lâu dài. Các nhà được làm công phu và thiết kế lại độc đáo từ các nhà gỗ của người Giáy, nhà gỗ kẻ truyền tại Bắc Ninh, các nhà gỗ cũ được xây dựng từ những năm 1978-1986 và chỉ sử dụng gỗ cũ mộc mạc không đánh bóng hay dùng các hóa chất. Happyzen farm có 7 căn nhà Happy house để khách nghỉ, một đài thiền Zen Gate, không gian Art Works, phòng đọc sách Happybook và trung tâm chăm sóc sức khỏe, ngâm bồn lá dao đỏ.