Cập nhật gấp xu hướng nhà ở trên cây xanh tươi phát hờn tại các quốc gia nhiệt đới