Xu hướng bỏ phố về rừng: Cần chuẩn bị tâm lý, thay vì tiền bạc